Privaatsuspoliitika

No Limit Estonia OÜ kohustub kaitsma kliendi privaatsust ja hoolitsema selle eest, et kliendi isikuandmed on kaitstud. No Limit Estonia tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste ning muude asjakohaste õigusaktidega. 

No Limit Estonia OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel.

No Limit Estonia OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Teabe kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab No Limit Estonia OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jm), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud ning ei kuulu No Limit Estonia OÜ poolt avaldamisele.

No Limit Estonia OÜ teated

No Limit Estonia OÜ uudiseid ja pakkumisi e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. No Limit Estonia OÜ saadab vaid olulist ja asjakohast teavet, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Muude andmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub No Limit Estonia OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida No Limit Estonia OÜ saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

Nolimit.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja nõustub selle tingimustega.